Contract Killer

intro

Τι είναι το Contract Killer;

Το Contract Killer είναι μια σύμβαση σχεδιασμού κι ανάπτυξης ιστοσελίδας, γραμμένη με απλά λόγια, αλλά ταυτόχρονα ισχυρή για να τη χρησιμοποιήσετε στα δικά σας projects.

contract

Σύμβαση έργου για την σχέδιαση και την ανάπτυξη του διαδικτυακού τόπου [website.com]

Ημερομηνία: [00/00/0000]

Μεταξύ των [όνομα της εταιρείας μας]

και [εταιρεία πελάτη]

Σύνοψη:

Θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες σας και να εκπληρώσουμε τους στόχους σας, αλλά μερικές φορές είναι καλύτερα να έχουμε κάποια πράγματα καταγεγραμμένα, έτσι ώστε και οι δύο πλευρές να γνωρίζουμε τι είναι τι, ποιος πρέπει να κάνει τι και τι προβλέπεται αν κάτι δεν πάει καλά. Σε αυτή τη σύμβαση δε θα βρείτε δυσνόητους νομικούς όρους ή μεγάλα αποσπάσματα από κείμενα που δεν μπορούν να διαβαστούν. Δεν επιθυμούμε να σας παραπλανήσουμε ώστε να υπογράψετε κάτι για το οποίο θα μετανιώσετε αργότερα. Επιθυμούμε την ασφάλεια και των δύο μερών τώρα και στο μέλλον.

Εν συντομία:

Εσείς, η εταιρεία [εταιρεία πελάτη], με διεύθυνση [διεύθυνση εταιρείας πελάτη], ΑΦΜ [ΑΦΜ πελάτη] και ΔΟΥ [ΔΟΥ πελάτη] προσλαμβάνετε εμάς, την [δική μας εταιρεία] με διεύθυνση [δική μας διεύθυνσή], ΑΦΜ [δικό μας ΑΦΜ] και ΔΟΥ [δική μας ΔΟΥ] ώστε να σχεδιάσουμε και να αναπτύξουμε το διαδικτυακό τόπο [website.com] με συνολικό κόστος [ποσό ολογράφως] (ποσό σε νούμερο) Ευρώ, όπως διαμορφώθηκε σε προηγούμενη επικοινωνία μας. (Το παραπάνω ποσό δε συμπεριλαμβάνει το νόμιμο ΦΠΑ, 23%.) Φυσικά, είναι λίγο πιο πολύπλοκο το θέμα, αλλά θα φτάσουμε και σε αυτό.

Δηλαδή, πρόκειται για μία ανάθεση εντολής από εσάς προς εμάς με νομικά δεσμευτικό περιεχόμενο για την ολοκλήρωση των εργασιών της μεταξύ μας σύμβασης κατά τους όρους που περιγράφονται πιο κάτω:

Τι συμφωνούν και τα δύο μέρη;

Εσείς

Ως πελάτης μας έχετε τη δυνατότητα και την ευχέρεια να επέμβετε σε αυτή τη σύμβαση ως αντιπρόσωπος της εταιρείας ή του οργανισμού για τον οποίο εργάζεστε. Συμφωνείτε να μας παρέχετε υλικό ώστε να ολοκληρώσουμε το έργο μας, όπως και όταν το χρειαστούμε, στη μορφή που θα σας ζητήσουμε. Συμφωνείτε να επισκοπείτε τη δουλειά μας και να μας παρέχετε σχόλια κι έγκριση των διάφορων σταδίων της ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Οι προθεσμίες έχουν ισχύ και για τα δύο μέρη και αυτό σημαίνει ότι δεσμεύεστε κι εσείς για τις ημερομηνίες που καθορίζουμε από κοινού και όπως φαίνονται στο Παράρτημα 1. Επίσης, συμφωνείτε να τηρήσετε το πρόγραμμα των πληρωμών όπως περιγράφεται στο τέλος αυτής της σύμβασης.

Εμείς

Έχουμε την εμπειρία και την ικανότητα να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που χρειάζεστε και θα τις παρέχουμε με τρόπο επαγγελματικό κι εντός των χρονοδιαγραμμάτων που βλέπετε στο Παράρτημα 1. Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας θα μοχθήσουμε να ικανοποιήσουμε όλες τις προθεσμίες, αλλά δεν είμαστε υπεύθυνοι για καθυστέρηση στην ημερομηνία που θα ολοκληρωθεί το έργο ή που θα ολοκληρωθεί κάποιο τμήμα του από τη στιγμή που έχετε εσείς καθυστερήσει στο να μας παρέχετε υλικό ή στο να εγκρίνετε την πρόοδο του σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές. Όταν η καθυστέρηση έγκρισης από την πλευρά σας του υλικού της δουλειάς μας ή της προόδου των συγκεκριμένων εργασιών μας είναι τέτοια ώστε να μην υπάρχει πλέον λόγος για την εκτέλεση της σύμβασης τότε απλώς σας επιστρέφουμε το υλικό και δεν υφίστανται εκατέρωθεν οικονομικές και κάθε άλλου είδους απαιτήσεις.

Επιπλέον, θα διατηρήσουμε την εμπιστευτικότητα όλων των πληροφοριών που θα μας παρέχετε.


Συγκεκριμένα τμήματα του έργου

Σχεδιασμος

Θα δημιουργήσουμε σχέδια (designs) για την αισθητική, τη διάταξη και τη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας σας. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

 • Στατικός σχεδιασμός μίας σελίδας (Αρχική Σελίδα)
  Κατά τη διάρκεια του στάδιου αυτού θα αποφασίσουμε από κοινού τη γενικότερη αισθητική (look and feel) της ιστοσελίδας, καθώς και θα συμπεριλάβουμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία από πλευράς περιεχομένου που θα ενσωματωθούν. Ο σχεδιασμός θα αφορά στατικές εικόνες.

 • Σχεδιασμός των υπόλοιπων σελίδων (Layout Templates)
  Στο στάδιο αυτό θα σχεδιάσουμε τις υπόλοιπες σελίδες που αφορούν το έργο και θα αναπτύξουμε τον κώδικα σε HTML, CSS, JavaScript.

 • Σχεδιασμός για φορητές συσκευές (Responsive Web Design)
  Τέλος, θα σχεδιάσουμε το πως η ιστοσελίδα σας θα εμφανίζεται βελτιστοποιημένα σε φορητές συσκευές. Για να το επιτύχουμε αυτό θα εφαρμόσουμε την τεχνική Responsive Web Design, βάσει της οποίας το περιεχόμενο προσαρμόζεται στη συσκευή του επισκέπτη. Δε θα δημιούργησουμε κάποια διαφορετική έκδοση της ιστοσελίδας σας δεύτερη φορά, καθώς αυτό θα ήταν κάτι μη αποδοτικό για εσάς.

Αυτή η σύμβαση περιλαμβάνει ένα σχεδιασμό (αφορά το πρώτο στάδιο που αναφέρθηκε παραπάνω περί στατικού σχεδιασμού) και τη δυνατότητα από μέρους σας να κάνετε σε αυτόν τρεις κύκλους επεμβάσεων. Αν και μετά τους τρεις κύκλους επεμβάσεων δε μείνετε ευχαριστημένοι, θα θεωρηθεί ότι η αμοιβή μας είναι η πρώτη δόση του συνολικού κόστους και στη συνέχεια μπορείτε ή να ακυρώσετε αυτή τη σύμβαση ή να κάνετε επιπλέον επεμβάσεις με επιπλέον τίμημα, το οποίο θα καθοριστεί από κοινού.

Με τη σύμβαση αυτή αποδέχεστε ότι έχουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε έτοιμες βιβλιοθήκες κώδικα που έχουν δημιουργηθεί από τρίτους σε μορφή προσθέτων (plugins, add-ons, extensions κ.λπ.) ώστε να βελτιστοποιήσουμε την εμφάνιση ή/και τη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας σας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το τελικό αποτέλεσμα δε θα είναι κάτι μοναδικό και ιδιαίτερο.

Κειμενα

Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τη συγγραφή κειμένων ή το πέρασμα νέου περιεχομένου για το διαδικτυακό σας τόπο. Ωστόσο, θα είμαστε χαρούμενοι να σας βοηθήσουμε στην περίπτωση που χρειάζεστε κάτι τέτοιο, με χρέωση που θα συμφωνηθεί από κοινού.

Φωτογραφικο υλικο

Συμφωνούμε να μας παρέχετε φωτογραφικό υλικό σε ψηφιακή μορφή. Αν επιλέξετε να αγοράσετε φωτογραφίες από κάποιο διαδικτυακό τόπο, μπορούμε να σας συστήσουμε τους καλύτερους από αυτούς, αλλά δε θα αναλάβουμε να ερευνήσουμε και να βρούμε εμείς το φωτογραφικό υλικό που επιθυμείτε.

Ασφαλώς κάθε φωτογραφικό υλικό σε ψηφιακή ή υλική μορφή θα πρέπει να συνοδεύεται και από την άδεια χρήσης του δημιουργού. Σε περίπτωση που δεν έχετε εξασφαλίσει τα πνευματικά δικαιώματα του φωτογραφικού υλικού δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και δε φέρουμε καμία ευθύνη από οποιαδήποτε χρήση τους από εσάς.

Αναπτυξη Ιστοσελιδας

Η ανάπτυξη της ιστοσελίδας θα γίνει στο Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου [Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου] Εμείς θα αναλάβουμε την εγκατάσταση, παραμετροποίηση κι εφαρμογή των layout templates στο συγκεκριμένο λογισμικό καθώς επίσης κι όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την απρόσκοπτη κι επιτυχημένη λειτουργία της ιστοσελίδας.

Η ανάπτυξη της ιστοσελίδας περιέχει εργασίες, οι οποίες έχουν αναλυθεί εμπεριστατωμένα σε προηγούμενή μας επικοινωνία είτε μέσω της προσφοράς που έχει κατατεθεί σε εσάς, είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, είτε μέσω συναντήσεων. Με τη σύμβαση αυτή αποδέχεστε την εγκυρότητα των συνομιλιών και των συμφωνίων αυτών.

Η ανάπτυξη της ιστοσελίδας θα γίνει σε [αριθμός γλωσσών] γλώσσες: τα [γλώσσες ονομαστικά]

Αλλαγες και αναθεωρησεις

Γνωρίζουμε με βάση την εμπειρία μας ότι οι συμβάσεις στις οποίες έχει προαποφασιστεί το κόστος είναι συχνά μη ωφέλιμες για εσάς, καθώς μπορεί να περιορίσουν τις ιδέες σας για το πως να φαίνονται κάποια πράγματα ή πως να λειτουργούν. Δεν επιθυμούμε να περιορίσουμε τις επιλογές σας ή την ευκαιρία να αλλάξετε άποψη για κάποια πράγματα.

Οι εκτιμώμενες τιμές βασίζονται στον αριθμό των ημερών που υπολογίζουμε ότι θα χρειαστούμε να ικανοποιήσουμε όλα όσα μας έχετε πει ότι θέλετε να πετύχετε. Αν όμως έχετε αλλάξει τη γνώμη σας, θέλετε να προσθέσετε επιπλέον σελίδες ή πρότυπα σελίδων ή ακόμα νέες πτυχές στη λειτουργικότητα, θα πρέπει να συμφωνήσουμε από κοινού σε ένα νέο ποσό, το οποίο θα σας χρεώσουμε. Παράλληλα, πιθανόν να σας ζητήσουμε να καταγράψετε τα νέα χαρακτηριστικά του έργου ώστε να μπορούμε να ελέγχουμε τις αλλαγές.


Νομικά θέματα

Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η λειτουργία ενός πρότυπου ιστοσελίδας ή ενός ολοκληρωμένου διαδικτυακού τόπου θα είναι πάντα απαλλαγμένη από σφάλματα και συνεπώς δεν είμαστε υπεύθυνοι για ζημιές ή καταστροφές από τρίτους, συμπεριλαμβανομένων χαμένων κερδών, αποταμιευμένων ποσών, συνεχών ή απομονωμένων ζημιών που θα προκύψουν από τη λειτουργία ή τη μη λειτουργία του εν λόγω διαδικτυακού τόπου, ακόμα κι αν μας έχετε ενημερώσει για τέτοιους κινδύνους. Ασφαλώς αποδέχεστε ότι δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε σφάλματα ή ζημιές που τυχόν θα προκύψουν από τη λειτουργία συνολικά του project με την ανεπιφύλακτη παραλαβή της δουλειάς μας από εσάς.

Με τη παρούσα συμφωνία και τα δύο μέρη ρητά αναγνωρίζουμε ότι κάθε συμφωνία μας (τηλεφωνική, μέσω email, μέσω FAX κ.λπ.) με οποιοδήποτε τρόπο δεσμεύει τα δύο μέρη και αποτελεί παράρτημα της υπάρχουσας συμφωνίας. Η αναιτιολόγητη και χωρίς την ύπαρξη σπουδαίου λόγου διακοπή της συνεργασίας μας από υπαιτιότητά σας, σας ενέχει κατά τις διατάξεις του νόμου. Εάν ένας όρος αυτής της συμφωνίας αποδειχτεί ενάντια στο νόμο, άκυρος ή για οποιοδήποτε λόγο ανεφάρμοστος, τότε ο όρος αυτός θα κριθεί ξεχωριστά από τη συμφωνία και δε θα επηρεάσει την εγκυρότητα και τη δυνατότητα εκτέλεσης όλων των υπόλοιπων όρων.


Πνευματικά δικαιώματα

Εγγυάστε σε εμάς ότι οποιαδήποτε τμήματα κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, σημάτων ή άλλου περιεχομένου που μας παρέχετε για να συμπεριληφθεί στην ιστοσελίδα ανήκει σε εσάς ή έχετε άδεια για να το χρησιμοποιήσετε.

Όταν λάβουμε την τελική πληρωμή από εσάς τα πνευματικά δικαιώματα διαμορφώνονται ως εξής:

Ανήκουν σε εσάς τα γραφικά ή οποιαδήποτε άλλα οπτικά στοιχεία που δημιουργήσαμε για το έργο αυτό. Θα σας παραδώσουμε ένα αντίγραφο όλων των αρχείων, το οποίο θα πρέπει να φυλάξετε με προσοχή καθώς δεν είμαστε υποχρεωμένοι να κρατήσουμε αντίγραφα ή να σας παραδώσουμε πηγαία αρχεία που χρησιμοποιήσαμε κατά την παραγωγή τους.

Επίσης, ανήκουν σε εσάς τα κείμενα, οι φωτογραφίες και άλλα δεδομένα που μας παρείχατε, εκτός αν ανήκουν σε κάποιον τρίτο. Σε εμάς ανήκει ο κώδικας των αρχείων HTML και CSS και σας παρέχουμε την άδεια να τα χρησιμοποιήσετε μόνο σε αυτό το έργο.

Μας αρέσει να επιδεικνύουμε τη δουλειά μας και να μοιραζόμαστε με άλλους ανθρώπους όσα μαθαίνουμε, έτσι διατηρούμε το δικαίωμα να εμφανίσουμε και να δημιούργησουμε διασδυνδέσεις (links) ως μέρος της δουλειάς μας, να γράψουμε για το έργο σε διαδικτυακούς τόπους, σε περιοδικά ή σε βιβλία. Επίσης, διατηρούμε το δικαίωμα να αναγράψουμε στην ιστοσελίδα σας ότι σχεδιάστηκε κι αναπτύχθηκε από εμάς με τη χρήση διακριτικού κειμένου και υπερσύνδεσμου προς τη δική μας ιστοσελίδα.


Πληρωμές

Είμαστε βέβαιοι ότι καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι για μια μικρή εταιρεία να πληρώνεται σύμφωνα με όσα έχουμε συμφωνήσει μέσω αυτής της σύμβασης. Επίσης, είμαστε εξίσου βέβαιοι ότι επιθυμείτε να διατηρήσουμε το φιλικό επίπεδο και να μείνετε προσηλωμένοι στο πρόγραμμα πληρωμών που φαίνεται στο τέλος αυτής της σύμβασης.

Το ποσό κάθε δόσης δεν επιστρέφεται για κανένα λόγο σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας μας, για οποιαδήποτε αιτία, με πρωτοβουλία του πελάτη.


Σχετικά με την ισχύ της σύμβασης

Όπως γίνεται με τα εισιτήρια στο πάρκινγκ, δεν μπορείτε να μεταφέρετε αυτή τη σύμβαση σε κάποιον άλλο, χωρίς την άδειά μας.

Αυτή η σύμβαση παραμένει ενεργή και δεν υπάρχει λόγος να ανανεωθεί. Αν για κάποιο λόγο κάποιο τμήμα της είναι μη έγκυρο ή ανεφάρμοστο, τα υπόλοιπα συνεχίζουν να ισχύουν.

Αν και η γλώσσα που χρησιμοποιήσαμε είναι απλή, οι προθέσεις είναι σοβαρές και αυτή η σύμβαση είναι ένα νόμιμο έγγραφο υπό την αποκλειστική δικαιοδοσία των Ελληνικών δικαστηρίων και δη αυτών της [όνομα πόλης]


Τρόπος πληρωμών

Η πληρωμή για το έργο θα γίνει σε δύο (2) δόσεις:

 • [ποσό ολογράφως] ([ποσό με νούμερο]) Ευρώ με την υπογραφή αυτής της σύμβασης
 • [ποσό ολογράφως] ([ποσό με νούμερο]) Ευρώ με την ολοκλήρωση του έργου (συμπεριλαμβάνεται ο νόμιμος ΦΠΑ 23%, ο οποίος είναι [ποσό ολογράφως] ([ποσό με νούμερο]) Ευρώ).

Το ανωτέρω ποσό αφορά μετρητά ή κατάθεση στη Τράπεζα [όνομα τράπεζας] στον παρακάτω λογαριασμό: Αριθμός IBAN [αριθμός IBAN]

Το τιμολόγιο θα κοπεί και θα παραδοθεί με το πέρας του έργου.


Επίλογος

Για εμάς που αναλαμβάνουμε το έργο (σφραγίδα & υπογραφή):

Για εσάς, τον πελάτη μας (σφραγίδα & υπογραφή):

Ημερομηνία: [ημερομηνία ολογράφως]


Παράρτημα 1

Ημερομηνίες βασικών σταδίων του έργου:

 • Παράδοση πρότυπου εμφάνισης ιστοσελίδας (σε HTML μορφή): Σε [αριθμός εβδομάδων ολογράφως] έως [αριθμός εβδομάδων ολογράφως] ([αριθμός εβδομάδων με νούμερο]) εβδομάδες από την υπογραφή της σύμβασης
  Παραδοτέα: Ο HTML, CSS, JavaScript κώδικας σε μορφή ιστοσελίδας (περιλαμβάνει το σχεδιασμό για φορητές συσκευές).
 • Ολοκλήρωση Ανάπτυξης: Σε [αριθμός εβδομάδων ολογράφως] ([αριθμός εβδομάδων με νούμερο]) εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση του προηγούμενου βήματος.
  Παραδοτέα: Η ιστοσελίδα στην τελική της μορφή (ολοκληρωμένο αντίγραφο των αρχείων της πλατφόρμας μαζί με τη Βάση Δεδομένων).
 • Πέρασμα τελικού περιεχομένου: Σε [αριθμός εβδομάδων ολογράφως] ([αριθμός εβδομάδων με νούμερο]) εβδομάδες από την παράδοση του τελικού υλικού.
 • Τελικοί έλεγχοι, διορθώσεις και μεταφορά στο επίσημο όνομα χώρου (domain name): Σε [αριθμός εβδομάδων ολογράφως] ([αριθμός εβδομάδων με νούμερο]) εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση του προηγούμενου βήματος.
faq

Συχνές Ερωτήσεις

 • Τι ακριβώς είναι το Contract Killer;
  Αυτή η ιστοσελίδα περιγράφει μια σύμβαση έργου για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη μιας ιστοσελίδας. Η πρώτη της έκδοση βγήκε στον αέρα το 2009 και είχε βασιστεί στο πρωτότυπο Contract Killer που γράφτηκε από τον Andy Clarke.
  Από τότε άλλαξε σε αρκετά σημεία κι επεκτάθηκε σημαντικά ώστε να συμπεριλάβει όσο το δυνατό περισσότερες πτυχές ενός web project.
 • Γιατί το φτιάξατε;
  Γιατί πιστεύουμε ότι οι συμβάσεις που συνήθως κυκλοφορούν είναι υπερβολικά δυσνόητες, δεν καλύπτουν τις ανάγκες της δουλειάς μας και δεν είναι νομικά αδιάτρητες. Με αυτό το σκεπτικό, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια καλύτερη σύμβαση που θα καλύπτει εξίσου καλά τόσο εμάς όσο και τους πελάτες μας. Ταυτόχρονα, θα είναι κατανοητή και προσαρμοσμένη σε αυτό που κάνουμε.
  Δεν ισχυριζόμαστε ότι φτιάξαμε την τέλεια σύμβαση κι αμφιβάλλουμε αν υπάρχει κάτι τέτοιο και ως έννοια. Όμως όλο αυτό δεν παύει να είναι μια προσπάθεια να βοηθήσουμε την κοινότητα των designers & developers και να κάνουμε βεβαίως και τη δική μας ζωή πιο εύκολη.

 • Έχει δοκιμαστεί αυτή η σύμβαση στην πράξη;
  Βεβαίως. Το Contract Killer έχει χρησιμοποιηθεί πάνω από 30 φορές σε μεγάλα και μικρά projects και τα έχει καταφέρει πολύ καλά. Μάλιστα, έχει δοκιμαστεί και σε καταστάσεις δυσάρεστες και τα πήγε εξαιρετικά καλά κι εκεί.
 • Αν χρησιμοποιήσω αυτή τη σύμβαση και κάτι δεν πάει καλά, ποιος φταίει;
  Η σύμβαση Contract Killer δεν είναι παρά μία πρόταση. Τη χρησιμοποιείτε αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Αυτή η ιστοσελίδα κι όλοι οι εμπλεκόμενοι δε φέρουν καμία ευθύνη για τις όποιες συνέπειες της από τη χρηστή ή όχι χρήση της.
  Επιπλέον, δεν είμαστε υπεύθυνοι με τον οποιονδήποτε τρόπο στην περίπτωση που αυτή η σύμβαση φτάσει αλλοιωμένη μέσω τρίτων στα χέρια σας. Και βέβαια, επίσης δεν είμαστε υπεύθυνοι για την οποιαδήποτε τροποποίησή της.
  Σε κάθε περίπτωση, η πρότασή μας είναι να συζητήσετε το νομικό σας σύμβουλο πριν προχωρήσετε στην οποιαδήποτε χρήση της.
 • Ποια είναι η άδεια χρήσης της σύμβασης αυτής;
  Η σύμβαση δίνεται δωρεάν κι ελεύθερα κάτω από την άδεια Creative Commons. Με δύο λόγια, επιτρέπεται να μοιραστείτε και να επέμβετε στη σύμβαση με τον όρο να συνεχίζετε να την μοιράζεστε με τους ίδιους όρους και να τη μεταχειρίζεστε κάτω από το ίδιο σκεπτικό.
 • Πού μπορώ να βρίσκω την τελευταία έκδοση της σύμβασης αυτής;
  Στο Github θα βρίσκεται πάντα η τελευταία έκδοση της σύμβασης και παράλληλα θα ενημερώνεται κι αυτή η ιστοσελίδα.
 • Χρειάζομαι μία ακόμα / μία διαφορετική σύμβαση. Να υποθέσω ότι είστε οι κατάλληλοι;
  Όχι. Εμείς προσπαθήσαμε μία φορά και δεν είμαστε οι κατάλληλοι άνθρωποι να αναλάβουμε τη συγγραφή μιας άλλης σύμβασης.
 • Από πού βρήκατε αυτά τα εικονίδια; Γιατί σχεδιάσετε έτσι αυτό το website;
  Τα εικονίδια αυτά παρέχονται για μη κερδοσκοπικούς σκοπούς δωρεάν. Πρόκειται για το πακέτο Hinode και το πακέτο Yoritsuki.
  Σχεδιάσαμε έτσι αυτό το website γιατί αρκετή πίεση φέρει από μόνη της μια σύμβαση. Εμείς είπαμε να χαλαρώσουμε λίγο το κλίμα ώστε να του αφαιρέσουμε όσο βάρος περισσότερο γίνεται.
credits

Credits

Οι υπεύθυνοι για τη δημιουργία της σελίδας είναι ο Γιάννης Κωνσταντακόπουλος και ο Δημήτρης Δημητριάδης.

Λάβαμε τις νομικές συμβουλές και υποδείξεις του κ. Νικόλαου Σιαμάκη. Η βοήθειά του ήταν κάτι περισσότερο από απαραίτητη. Σας προτείνουμε να απευθυνθείτε σε αυτόν αν σας απασχολεί ένα παρόμοιας φύσης ή όχι νομικό θέμα.
Τον ευχαριστούμε πολύ.